Ancestors of Bahraini Families

Name List

No Surname, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

A.AAL-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASY, AL-ABBASY-AL-ABBASY, AL-ABBASY-AL-ALAWI, AL-ALAWI-AL-AWADHI, [AL-AWADHI-AL-AWADHI], AL-AWADHI-AL-BINFALAH, AL-BINFALAH-AL-HASHEMI, AL-HASHEMI-AL-KAZALY, AL-KEDRY-AL-KHAN, AL-KHAN-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-MAHMOOD, AL-MAHMOOD-AL-MARZOQI, AL-MASKATI-AL-MULA, AL-MULA-AL-QASEER, AL-QASEER-AL-SABAGH, AL-SABAGH-AL-SHAIKH, AL-SHAIKH-AL-WAZZAN, AL-WAZZAN-AUBAIDAN


Names

Born

Died

AL-AWADHI
  A.Aziz M.Yousif. [186] born 1941 died 20 Jun 2014
  A.Aziz Mohamed A.Aziz [1645]
  A.Aziz Mohamed Abdula [32699]
  A.Ghafoor Abdula Hassan [17983]
  A.Ghafoor Abdula M.Ali [9545]
  A.Hameed Ali Ahmed (Dr.) [4552]
  A.Hameed M.Yousif. [506]
  A.Hay Ali Ahmed (Dr.) [3882] born 1950
  A.Jabar Khalid A.Jabar [5105]
  A.Jalil A.Samad M.Rasheed [15813]
  A.Jalil Abdula Hassan [6861]
  A.Karim Abdula Ahmed [32694]
  A.Latif Ebrahim M.Taher [405] born Jan 1953
  A.Latif Mohamed Abdula [32704]
  A.Majeed Ali Ahmed (Dr.) [3883]
  A.Qader Ismail Ebrahim [1822] died 6 Aug 2017
  A.Qader M.Tayb A.Qader [10587]
  A.Qader Mohamed. [3300]
  A.Rahim Abdula Zainal [33395]
  A.Rahim Yousif Abdula [17376] born 25 Jan 2009
  A.Rahman Abdula Hassan (Dr.) [17982]
  A.Rahman Abdula M.Hadi (Dr.) [4560] born 18 Dec 1936 died 6 Jul 2019
  A.Rahman Ali Ahmed (Dr.) [4553]
  A.Rahman Arif A.Aziz [4396] born 6 Jan 2003
  A.Rahman Arif M.Aqeel [8276] born 27 Jul 2003
  A.Rahman Faroq Ismail [56] born 4 May 1996
  A.Rahman Ismail Ebrahim [2296] born 1 Feb 1956
  A.Rahman Khalid Ebrahim [23984]
  A.Rahman Khalid M.Yousif [1204]
  A.Rahman Majed Mustafa Ismail [8327]
  A.Rahman Mohamed Ismail [1615] born 15 Jan 1996
  A.Razaq Ebrahim M.Taher [404]
  A.Razaq Ismail Ebrahim [2294]
  A.Razaq. [37193]
  A.Samad M.Rasheed A.Rahim [15809]
  A.Wadod Ismail Ebrahim [2295]
  A.Wahab Mohamed Abdula [32703]
  Aaiya Ebrahim A.Latif [22016] born 6 Dec 2016
  Aalaa Ahmed Abdula [19858]
  Aamina A.Samad M.Rasheed [15814]
  Aamina Abdula A.Karim [13479]
  Aamina Ahmed Abdula [17238]
  Aamina Ebrahim M.Taher [648]
  Aamina Ghassan M.Saeed [1308]
  Aamina M.Tayb A.Qader [10585]
  Aamina Mohamed Saleh [32737]
  Abdula A.Ghafoor Abdula [29334]
  Abdula A.Jalil Abdula [16195]
  Abdula A.Karim Abdula [13480]
  Abdula A.Rahman Abdula [32731]
  Abdula A.Razaq Ebrahim [1349]
  Abdula A.Samad M.Rasheed [5362]
  Abdula Ahmed Abdula Ahmed [32688]
  Abdula Ahmed Abdula Hassan [16778] born 14 Feb 2012
  Abdula Ahmed M.Amin [32691]
  Abdula Ali Hassan [14465] born 3 Jan 2010
  Abdula Arif A.Aziz [5626] born 12 Mar 2007
  Abdula Arif M.Aqeel [8284] born 8 Jul 2006
  Abdula Ayoob Yousif [39328] born 29 May 2017
  Abdula Fareed Abdula [32710]
  Abdula Hassan Abdula [9140]
  Abdula Hassan Abdula [32717]
  Abdula Isa Ebrahim [1197]
  Abdula Ismail M.Amin [266] born 5 Jan 1997
  Abdula Khalid Abdula M.Sharif [18023]
  Abdula Khalid Abdula Yousif [23441]
  Abdula M.Ali Abdula Ebrahim [29316]
  Abdula M.Sharif. [1340] died 17 Aug 2012
  Abdula M.Yousif. [3140]
  Abdula Mohamed A.Samad [15835]
  Abdula Mohamed Abdula [32705]
  Abdula Yousif Abdula Hassan [17491] born 17 Nov 2014
  Abdula Yousif Abdula Mohamed [10933]
  Abdula Zainal. [26000]
  Abdula. [17470]
  Abeer A.Razaq Ebrahim [1346]
  Afaf Ali Ismail [3905]
  Ahlam A.Qader Ismail [3460]
  Ahmed A.Ghafoor Abdula [29335]
  Ahmed A.Hameed Ali [4570] born 3 Nov 1993
  Ahmed A.Hay Ali [4581] born 16 Dec 1987
  Ahmed A.Rahman Abdula [4574]
  Ahmed A.Rahman Ali [4585]
  Ahmed Abdula A.Karim Abdula [13482]
  Ahmed Abdula Ahmed [32689]
  Ahmed Abdula Hassan [16777]
  Ahmed Isa Ismail [10206]
  Ahmed Ishaq M.Sharif [1326]
  Ahmed Khalid Ahmed [15651]
  Ahmed Khalid Ebrahim [1360]
  Ahmed M.Amin. [32000]
  Ahmed M.Sharif Ahmed [34413]
  Ahmed M.Yousif. [504] born 1948
  Ahmed Mahmood M.Amin [5693] born 9 Aug 1989
  Ahmed Majed Mustafa Ismail [8328]
  Ahmed Mohamed Ahmed [3485] born 26 May 2000
  Ahmed Mohamed Ismail [1614] born 13 May 1991
  Ahmed Nader Qasim [21125]
  Ahmed Naser Ahmed [8371]
  Ahmed Yousif Abdula [10934]
  Albara A.Jalil A.Samad [15819]
  Alhassan Ali Hassan [14446] born 23 Sep 2008
  Ali A.Ghafoor Abdula [24767]
  Ali A.Hameed Ali [4572]
  Ali A.Hay Ali [4582] born 20 Mar 1989
  Ali A.Jalil Abdula [16198]
  Ali A.Rahman Ismail [2978]
  Ali Ahmed M.Sharif [19621] born 1928 died 12 May 2015
  Ali Fareed Abdula [32711]
  Ali Hassan Abdula [5735]
  Ali M.Amin M.Noor (Dr.) [5692]
  Ali Yousif Ebrahim [1355]
  Aljohara Ebrahim A.Latif [39352] born 28 Jun 2018
  Amal A.Jabar Abdula [9562]
  Amin A.Majeed Ali [4471]
  Amin Khalil M.Amin [7563]
  Amina A.Ghafoor Abdula [29336]
  Amina M.Yousif. [1173]
  Amina Mohamed Rafea [4004]
  Amnah Hassan A.Samad [40355] born 7 Feb 2019
  Anas Mohamed A.Samad [15829]
  Anfal Mohamed A.Samad [15828]
  Arif A.Aziz M.Yousif [1137] born 12 Apr 1975
  Arif M.Aqeel Mohamed [3339]
  Arwa A.Majeed Ali [4451]
  Arwa Ali Hassan [12304] born 28 Nov 2011
  Arwa Yaser Hassan [14174] born 26 Sep 2012
  Aseel Abdula A.Samad [5489]
  Asia A.Rahman Ali [4587]
  Asma A.Wadod Ismail [3346]
  Asma Ismail A.Samad [15838]
  Aubida A.Ghafoor Abdula [29333]
  Ayoob Ahmed Abdula [17237]
  Ayoob Yousif Abdula [10738]
  Aysha A.Rahman Abdula [32730]
  Aysha Abdula Hassan [9051]
  Aysha Isa Ebrahim [4677]
  Aysha Khalid Ebrahim [1362]
  Aysha Younis A.Aziz [14043]
  Azzam A.Ghafoor Abdula [17986] born 18 Oct 2001
  Azzam Faroq Ismail [4519] born 16 Oct 2003
  Bader Mohamed Ahmed [15094] born 8 Aug 2012
  Bader Yousif Ebrahim [1353] died 1974
  Badriya A.Razaq Ismail [1826]
  Badriya Abdula M.Sharif [10993]
  Badriya Ebrahim M.Taher [409]
  Badriya M.Amin M.Noor [5690]
  Basima A.Hameed M.Yousif [1180]
  Bayan Hassan A.Samad [39326] born 25 Oct 2017
  Dana M.Amin Yousif [33631] born 4 Oct 2007
  Danya A.Hameed Ali [4571]
  Danya Salman Ali [6593]
  Ebrahim A.Aziz Ebrahim [1232] born 7 Feb 1974
  Ebrahim A.Latif Ebrahim [7355]
  Ebrahim A.Qader Mohamed [29266]
  Ebrahim Ahmed Abdula [32747]
  Ebrahim Khalil Ebrahim [2643]
  Ebrahim M.Taher Mahmood [402]
  Elham A.Razaq [37192]
  Elyas A.Jalil A.Samad [15821]
  Eman A.Hameed Ali [4568] born Jun 1989
  Eman A.Jalil Abdula [1966]
  Eman A.Wadod Ismail [3341]
  Essmat A.Qader Ismail [3459]
  Fahad Ali A.Ghafoor [24769] born 10 Nov 2014
  Fahad Hisham A.Razaq [15336] born 12 Jan 2015
  Fahima Fareed Abdula [9026]
  Fahima Ismail Ebrahim [2297] born Jan 1959
  Faisal A.Latif Ebrahim [1352]
  Faisal A.Wadod Ismail [3348]
  Faisal Abdula A.Jalil [33231] born 13 Dec 2017
  Faisal Abdula M.Sharif [10992]
  Faisal Arif M.Aqeel [8281] born 5 Jul 2009
  Faisal Ebrahim Khalil [14228]
  Faisal Nader M.Amin [7577] born 29 Sep 1998
  Faiza Mustafa Ismail [3473]
  Fajer Yousif Abdula [10932]
  Farah Yaser A.Aziz [14044]
  Fareed Abdula Mohamed [9025]
  Fareeda Ebrahim A.Latif [11621] born 14 Sep 2012
  Fareeda Ebrahim M.Taher [408]
  Fareeda Fareed Abdula [9024]
  Fareeda Ismail Ebrahim [3881]
  Faroq Ismail Ebrahim [754] born 3 Jul 1964
  Faroq Othman A.Latif [13759] born 25 Jan 2010
  Fatema A.Hameed Ali [739] born Jun 1989
  Fatema A.Hay Ali [4579]
  Fatema A.Latif Ebrahim [7578]
  Fatema A.Majeed Ali [19728]
  Fatema A.Rahman Abdula [4576]
  Fatema Abdula A.Karim [13481] died 26 Sep 2013
  Fatema Abdula M.Yousif [3151]
  Fatema Ahmed M.Yousif [353] born 24 Aug 1981
  Fatema Ebrahim M.Taher [2574] died 24 May 2008
  Fatema Ismail Ebrahim [753]
  Fatema Ismail M.Amin [264] born 12 Dec 1985
  Fatema Khalid M.Yousif [1203]
  Fatema M.Amin M.Noor [1130]
  Fatema Mohamed A.Samad [15831]
  Fatema Mohamed Ebrahim [4465]
  Fatema Mohamed Hassan [12303]
  Fatema Mohamed Saleh [32739]
  Fatema Younis A.Aziz [4057]
  Fatema Yousif Abdula [13657]
  Fatema [41727]
  Fatemagoal Mohamed Ahmed [19615]
  Fathiya Aqeel Mohamed [6038] born 20 Dec 1971
  Fathiya Moosa [12299]
  Fawaz Yahya A.Razaq [11560] born 29 Jan 2011
  Fawzia M.Yousif. [1174]
  Ghada A.Razaq Ebrahim [1345]
  Ghada Mohamed Ismail [1613] born 10 Jul 1984
  Ghalya Ahmed Khalid [23988]
  Ghassan M.Saeed Ismail [3894]
  Hafsa A.Rahman Abdula [32733]
  Hajer Mohamed Ismail (Dr.) [1611] born 2 Jul 1985
  Hala Abdula A.Razaq [11157]
  Hala Khalid Ebrahim [1364]
  Hala Mohamed Hassan [34642]
  Hala Yaser Ghassan [39309] born 23 Feb 2016
  Halema A.Samad M.Rasheed [15810]
  Hamad Khalid M.Yousif [4676]
  Hamid M.Aqeel Mohamed [2460] born 15 Jun 1960
  Hassan A.Samad M.Rasheed [15817]
  Hassan A.Wadod Ismail [3347]
  Hassan Abdula Hassan [17985]
  Hassan Hamid M.Aqeel [2462]
  Hassan M.Tayb A.Qader [10586]
  Hassan Mohamed Abdula [14470]
  Hassan Mohamed Hassan [34645]
  Hassan Yousif Ebrahim [1358] died 1990
  Haya Ebrahim A.Aziz [8916] born 5 Oct 2008
  Hind A.Rahman Ali [4586]
  Hind Yaser Hassan [8418] born 17 Nov 2010
  Hisham A.Aziz M.Yousif [1199]
  Hisham A.Razaq Ismail [3469] born Jan 1981
  Hisham A.Wadod Ismail [3342]
  Hisham Mahmood M.Amin [5694]
  Homa M.Amin M.Noor [5698]
  Howayda [8705]
  Huda Abdula M.Yousif [3154]
  Huda Ahmed Yousif [37926]
  Hussain Fareed Abdula [9049]
  Hussain Ismail Ebrahiml [2299]
  Ibtisam Hassan Abdula [32716]
  Isa A.Latif Ebrahim [4528]
  Isa Ebrahim [1195]
  Isa Ismail Ebrahim [2301]
  Isa Yousif Abdula [13656]
  Ishaq Ahmed Abdula [32746]
  Ishaq M.Sharif. [3258] died 14 Oct 2012
  Ishaq Yaqob Yousif [13502] born 3 Sep 2002
  Ismail A.Samad M.Rasheed [15812]
  Ismail A.Wadod Ismail [3345]
  Ismail Ebrahim A.Qader [752]
  Ismail M.Amin Ismail [261] born 1952 died 22 Oct 2013
  Ismail Mustafa Ismail [3351] born 10 Mar 1999
  Israa A.Latif Ebrahim [7580]
  Jalal M.Yousif. [507]
  Jassar A.Ghafoor Abdula [17987] born 29 Apr 2010
  Jawaher Faisal Abdula [22558] born 29 Jul 2009
  Jawaher Mustafa Ismail [8087] born 25 Jan 2010
  Jawaher Othman A.Latif [13868] born 25 Jan 2010
  Jenan A.Jalil A.Samad [15820]
  Jubran Majed Mustafa Ismail [8326]
  Jumana M.Saeed Ismail [2208]
  Kaltham Mustafa Ismail [8086] born 4 Dec 2003
  Kamal Yousif Ali Ahmed [4508] born 1980
  Khadeja A.Jabar Abdula [29337]
  Khadeja A.Rahman Abdula [32732]
  Khadeja Ismai M.Aminl [262] born 13 Mar 1981
  Khalid A.Hameed M.Yousif [10281]
  Khalid A.Jabar Abdula [3227]
  Khalid Abdula M.Sharif [10990]
  Khalid Abdula Yousif [23440]
  Khalid Ahmed A.Karim [15652]
  Khalid Ali M.Amin [7573]
  Khalid Ayoob Yousif [16117] born 12 Aug 2015
  Khalid Ebrahim M.Taher [407]
  Khalid Ismail A.Samad [15837]
  Khalid M.Yousif. [1171]
  Khalid Mohamed A.Jabar [29967] born 31 Jan 2015
  Khalid Mohamed A.Razaq [10503] born 16 Mar 2011
  Khalid Mohamed Hassan [34646]
  Khalid Mohamed Ismail [6968]
  Khalil Ebrahim Khalil [14226]
  Khalil M.Amin M.Noor [5702]
  Khawla A.Jabar Abdula [5103]
  Lana Omar A.Hameed [39945]
  Leen A.Ghafoor Abdula [20128] born 18 Sep 2003
  Lubna A.Aziz M.Yousif [1766]
  Lubna Mohamed A.Aziz [1646]
  M.Amin M.Noor Soufi [31179] died 5 May 2007
  M.Amin Yousif M.Amin (Dr.) [8014]
  M.Noor Soufi. [5700]
  M.Sharif Ahmed [2300]
  M.Taher Mahmood. [2000]
  M.Tayb A.Qader Ismail [3458]
  M.Yousif A.Hameed M.Yousif [6637]
  M.Yousif Ahmed M.Yousif [11924] born 4 Aug 1976
  M.Yousif Hussain [1500] died 22 Oct 1985
  Mahmood Ahmed M.Yousif [352] born 2 Feb 1980
  Mahmood Fareed Abdula [32707]
  Mahmood M.Amin M.Noor [5691]
  Majed Mustafa Ismail [3475] born 3 Jul 1964
  Majeda Ali Ahmed [4554] died 2 Jan 2004
  Majeda Mustafa Ismail [4478]
  Malak Nader Jalal [14953]
  Manal Mohamed Abdula [32702]
  Maneja Mustafa Ismail [3476]
  Maria Mohamed A.Samad [15830]
  Maria Yousif Khalil [36749] born 4 Mar 2018
  Mariam A.Rahman Ali [4584]
  Mariam Abdula A.Karim [29912]
  Mariam Abdula Hassan [32696]
  Mariam Hassan Abdula [17990] born 23 Sep 1986
  Mariam Isa Ebrahim [1196]
  Mariam Khalid Ebrahim [1363]
  Mariam Mohamed A.Samad [15834]
  Mariam Mohamed Abdula [32701]
  Mariam Mohamed [7823]
  Mariam Mustafa Ismail Ebrahim [3315] born 7 Jun 1996
  Mariam Mustafa Ismail [3472]
  Mariam Saleh Saleh [22169]
  Mariam [6195]
  Marwa A.Hameed Ali [4569]
  Marwa Hamid M.Aqeel [9895] born 24 Mar 2002
  Marwa Hisham A.Aziz [14042]
  Marwa Khalid Ebrahim [1361]
  Mashaal A.Razaq Ebrahim [1736]
  Mayan Mohamed A.Razaq [224] born 29 Sep 2008
  Maymona A.Rahman Abdula [32734]
  Maymona Abdula Hassan [26782]
  Maysa [13207]
  Mohamed A.Aziz M.Yousif [1198]
  Mohamed A.Jabar Abdula [29338]
  Mohamed A.Jalil Abdula [16199]
  Mohamed A.Majeed Ali [4452]
  Mohamed A.Rahman Abdula [4577]
  Mohamed A.Razaq Ebrahim [10502]
  Mohamed A.Razaq Ismail [3465]
  Mohamed A.Samad M.Rasheed [15811]
  Mohamed Abdula A.Samad [8298] born 14 Apr 2010
  Mohamed Abdula Ahmed [32687]
  Mohamed Abdula Hassan [32695]
  Mohamed Abdula M.Sharif [10989]
  Mohamed Abdula M.Yousif [6549]
  Mohamed Abdula Zainal [33394]
  Mohamed Ahmed M.Sharif [19614]
  Mohamed Ali Hassan [14430] born 26 Apr 2007
  Mohamed Arif M.Aqeel [8282] born 14 Aug 2001
  Mohamed Ebrahim A.Qader [4462]
  Mohamed Ebrahim M.Taher [17254]
  Mohamed Ghassan M.Saeed [1307]
  Mohamed Hassan Abdula [12305]
  Mohamed Hassan Abdula [32712]
  Mohamed Hisham A.Aziz [14041]
  Mohamed Hisham A.Wadod [16861] born 3 Dec 2015
  Mohamed Ismail A.Samad [15839]
  Mohamed Ismail M.Amin [265] born 19 Mar 1987
  Mohamed Ismail. [4681] born 1952
  Mohamed Ismail. [8359]
  Mohamed Mahmood Ahmed [8414] born 22 Dec 2009
  Mohamed Mahmood M.Amin [7570]
  Mohamed Nader. [21575]
  Mohamed Yaqob Yousif [13504] born 7 Oct 2008
  Mohamed. [7822]
  Mona M.Amin Yousif [9980]
  Mona Mustafa Ismail [3477]
  Muneer Mustafa Ismail [3474]
  Mustafa Ismail Ebrahim [2298] born 30 Aug 1960
  Mustafa Mohamed Ismail [3471]
  Nada Ali M.Amin [7575] born 9 Jan 2009
  Nada M.Amin Yousif [9979]
  Nader Jalal M.Yousif [1177]
  Nader M.Amin M.Noor [5695]
  Nader Mohamed Nader [21576] born 14 Aug 2015
  Nafisa Mohamed Ebrahim [4463] died 20 Jan 2018
  Nahed Ali [30380]
  Nahed M.Amin M.Noor [5699]
  Naima Ali Mohamed [22082]
  Najat Abdula M.Yousif [3155]
  Namat Yousif Ali Ahmed [4509] born 1982
  Naser A.Rahman Mohamed [33233]
  Naser Ahmed Yousif [8370]
  Naser Mohamed A.Samad [15832]
  Nawal Abdula M.Sharif [1336]
  Nawal Hassan Abdula [17991]
  Nayla Ramzi Yousif [13662]
  Noafal A.Ghafoor Abdula [20129] born 21 Mar 2016
  Noah A.Hameed M.Yousif [1181]
  Noor Ali M.Amin [7574]
  Noor Ali Yousif [39859] born 19 Dec 2018
  Noor Hisham A.Wadod [17109] born 25 Mar 2014
  Noor Mohamed Ahmed [6403] born 25 Aug 2007
  Noor Ramzi Yousif [13660]
  Noora A.Aziz Ebrahim [1235]
  Noora A.Majeed [8421]
  Noora Ahmed A.Hay [37125] born 29 Aug 2018
  Noora Isa Ismail [10203] born 11 Nov 2007
  Nooria A.Rahman Khalid [23986]
  Nouf Mohamed Ismail [1612] born 23 Jul 1987
  Nouf Naser A.Rahman [33234] born 30 Jun 2018
  Omaima A.Ghafoor Abdula [29332]
  Omaima A.Hay Ali [4583]
  Omaima A.Razaq Ebrahim [1347]
  Omar A.Aziz Ebrahim [1234] born 13 Jul 1978
  Omar A.Hameed M.Yousif [1179]
  Omar A.Jalil Abdula [16197]
  Omar A.Rahman Abdula [4575]
  Omar Abdula [17469]
  Omar Ali Hassan [15009] born 8 Dec 2014
  Omar Faroq Ismail [55] born 5 Jul 1994
  Omar Mohamed Saleh [32738]
  Omar Yaqob Yousif [13503] born 11 Jul 2005
  Omkolthoom M.Tayb A.Qader [10590]
  Osama A.Samad M.Rasheed [15816]
  Othman A.Jalil Abdula [16196]
  Othman A.Latif Ebrahim [1351]
  Othman Naser Ahmed [21522]
  Rabia Yousif Ebrahim [1357]
  Rachel Amin A.Majeed [39283] born 11 Oct 2018
  Raed Muneer Mustafa Ismail [8339]
  Rafia A.Qader Ismail [3463]
  Rama Muneer Mustafa Ismail [8340]
  Ramzi Yousif Abdula [1897]
  Raneem Muneer Mustafa Ismail [8338]
  Rasha Yousif Ebrahim [1354]
  Rashed M.Yousif. [3156]
  Rawan Hamid M.Aqeel [2461]
  Rawan Mahmood Ahmed [6404] born 2007
  Razan Mahmood Ahmed [6405] born 2008
  Reem A.Aziz Ebrahim [1233] born 1976
  Reem Faroq Ismail [1391] born 27 May 1999
  Reem Hassan A.Samad [15825] born 6 Jun 2012
  Rehab A.Aziz Ebrahim [1231]
  Roqaya Abdula Hassan [15808]
  Roqaya Hassan A.Samad [15826] born 13 Feb 2014
  Roqaya M.Tayb A.Qader [10588]


No Surname, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

A.AAL-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASY, AL-ABBASY-AL-ABBASY, AL-ABBASY-AL-ALAWI, AL-ALAWI-AL-AWADHI, [AL-AWADHI-AL-AWADHI], AL-AWADHI-AL-BINFALAH, AL-BINFALAH-AL-HASHEMI, AL-HASHEMI-AL-KAZALY, AL-KEDRY-AL-KHAN, AL-KHAN-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-MAHMOOD, AL-MAHMOOD-AL-MARZOQI, AL-MASKATI-AL-MULA, AL-MULA-AL-QASEER, AL-QASEER-AL-SABAGH, AL-SABAGH-AL-SHAIKH, AL-SHAIKH-AL-WAZZAN, AL-WAZZAN-AUBAIDAN

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Website was Created 15 Sep 2019 with Legacy 9.0 from MyHeritage; content copyright and maintained by families@alkooheji.com