Ancestors of Bahraini Families

Name List

No Surname, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

A.AAL-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ANSARI, AL-ANSARI-AL-BALOCHI, [AL-BALOCHI-AL-HADAD], AL-HAIDOS-AL-JOWDER, AL-JOWDER-AL-KHAN, AL-KHAN-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-MAHMOOD, AL-MAHMOOD-AL-MEER, AL-MEER-AL-MUTAWA, AL-MUTAWA-AL-SAAD, AL-SAAD-AL-SHAIKH, AL-SHAIKH-ARAFA, ARSHI-AUBAIDAN


Names

Born

Died

AL-BALOCHI
  Aysha A.Karim [2718]
  Bader Hassan Mohamed [14418]
  Badriya Ali Kamis [22264] died 19 May 2020
  Fahad Hassan Mohamed [14419]
  Hassan Mohamed [14421]
  Jawhara A.Karim. [2649]
  Khalid Hassan Mohamed [14417]
  Manar Hassan Mohamed [14420]
  Mariam Mohamed [7471]
  Mohamed Nader Mohamed [3307] born 17 Jun 1999
  Nabeel Rasheed [49356]
  Nader Mohamed Ebrahim [285] born 16 Jan 1958
  Najma Salah A.Rahman [34591] born 14 May 2016 died 4 Oct 2018
  Noora Nader Mohamed [1188] born 17 Feb 1993
  Sajeya A.Aziz Mohamed [28426]
  Salah A.Rahman Ali [34589]
  Sara Nader Mohamed [1187] born 1 Aug 1988
  Saud A.Aziz Mohamed [28425]
  Suliman Salah A.Rahman [44241] born 23 Jan 2019
  Tajnesa Rajab Juma Ahmed [49346]
AL-BALTAN
  ? Mohamed Al [32530]
  Aaiya Suliman Ali [32526]
  Ali Suliman Ali [32524]
  Ali Suliman. [30406]
  Mohamed Ali Suliman [32523]
  Nouf Mohamed Al [32529]
  Suliman Ali Suliman [30407]
  Zaid Suliman Ali [32525]
AL-BANKI
  A.Hakeem A.Rahman Jassim [1898] born 2 Apr 1967 died 1 Jan 2003
  A.Rahman A.Hakeem A.Rahman [4319]
  A.Rahman Jassim. [4304] died 20 Nov 2008
  A.Rahman Yaser A.Rahman [12501] born 14 Apr 2015
  Abdula Yaser A.Rahman [14992] born 9 Aug 2016
  Arif A.Rahman Jassim [2242]
  Jamela A.Rahman Jassim [2245]
  Megdad A.Hakeem A.Rahman [4321]
  Mohamed A.Hakeem A.Rahman [4320]
  Naseria A.Rahman Jassim [2247]
  Romitha A.Hakeem A.Rahman [4322]
  Sawsan A.Rahman Jassim [2246]
  Yaser A.Rahman Jassim [2244]
AL-BANNA
  Aamna Mohamed Ali [25835] born 2 Nov 2011
  Ali Mohamed Ali [25836] born 20 Nov 2015
  Amera Mohamed Ali [25834] born 23 Sep 2009
  Mohamed Ali [25833]
AL-BANNAI
  Sara Ahmed [16310]
AL-BARDOOLI
  Isa Rashed [6335]
  Rashed Isa [6858] born 21 Jun 2009
AL-BASRY
  Adel Mohamed A.Rahman [19166]
  Faiqa Adel Mohamed [19181]
  Fajer Adel Mohamed [19179]
  Hala A.Mohsin [47977]
  Khalid Adel Mohamed [11092]
  Shaikha Adel Mohamed [19180]
AL-BASTAKI
  ? [11289]
  A.Aziz Adel M.Saleh [4426]
  A.Aziz M.Noor Ahmed [4246] born 1945 died 2 Oct 2009
  A.Hakeem Mohamed M.Rafea [4924]
  A.Jalil M.Noor Ahmed [3768]
  A.Karim Abdula Mohamed [29702]
  A.Karim Suhail M.Arif [43149]
  A.Latief A.Qader A.Latief [24989]
  A.Manan Mohamed M.Rafea [4922]
  A.Moeen Mohamed M.Rafea [4925]
  A.Monam Mohamed M.Rafea [4923]
  A.Noor Mohamed A.Majeed [5857] born 1896
  A.Rahman Naser M.Saleh [31318]
  A.Rahman Rashed Mohamed [8124]
  A.Rahman Suhail M.Arif [43146]
  A.Wahab Mohamed A.Rahman [4253]
  Aamina Ahmed A.Rahman [8111]
  Abdula A.Hakeem Mohamed [9834]
  Abdula Adel M.Arif [43144]
  Abdula Fouad A.Rahman [8115]
  Abdula Khalifa Mohamed [8053] died 28 Jan 2013
  Abdula Mohamed Abdula [29697]
  Abdula Mohamed Abdula [49651] born 15 Apr 2019
  Abdula Suliman Mohamed [44026]
  Adam Khalid A.Rahman [15480]
  Adel M.Arif Mahmood [43142]
  Adel M.Saleh Mohamed [13818]
  Afnan Abdula A.Rahman [10131]
  Ahmed A.Moeen Mohamed [7429] born 1989
  Ahmed A.Rahman Rashed [8102]
  Ahmed Abdula Ahmed (Dr.) [8589]
  Ahmed Hussain M.Amin [12490]
  Ahmed Mahmood. [36300]
  Ahmed Mohamed A.Rahman [4254] born 5 May 1989
  Ahmed Mohamed Yaqob [8312]
  Ahmed Naser M.Saleh [31321]
  Ahmed Suhail M.Arif [43145]
  Ahmed Tariq Ismail [8913] born 30 Mar 1999
  Amal Amin [31154]
  Amer M.Arif Mahmood [2414]
  Arwa Abdula Ali [44484]
  Asia Mohamed A.Noor [7874]
  Asma Abdula Mohamed [29704]
  Ayoob Naser M.Saleh [31320]
  Aysha A.Hakeem Mohamed [8903]
  Aysha M.Noor Ahmed [4245]
  Aysha Mahmood M.Saleh [23985]
  Aysha Mohamed Yaqob [8313]
  Aysha Suhail M.Arif [38370]
  Aziza A.Majeed [28269]
  Bader Tariq Ismail [14319] born 21 Apr 2014
  Basma Noordeen M.Yousif [30702]
  Basma Omar A.Hakeem [37122] born 28 Nov 2018
  Bibigol Abdula Mustafa [5051]
  Dana Ahmed Mohamed [21274] born 2000
  Dena M.Amin M.Hadi [5684]
  Ebrahim M.Yousif A.Rahman [11224]
  Ebrahim Mohamed Yaqob [8308]
  Ebrahim Nader M.Saleh [31310]
  Eman Faroq Abdula [6406]
  Eman Ismail M.Hadi [13440]
  Eman Nader M.Saleh [31312]
  Essmat Ahmed Abdula [8481]
  Fahima Mohamed A.Noor [3529]
  Faiq M.Amin M.Hadi [5686]
  Faiqa Mohamed M.Rafea [4481]
  Faisal Yousif Mohamed [44024]
  Farah Mohamed M.Rafea [6986]
  Fareeda Abbas Abdula [6119]
  Fareeda M.Arif Mahmood [4573]
  Fatema A.Hakeem Mohamed [10414]
  Fatema A.Latief A.Qader [24990]
  Fatema A.Noor Mohamed [5860]
  Fatema A.Rahman Rashed [8103]
  Fatema Abdula Mohamed [29705]
  Fatema Ahmed [49988]
  Fatema Amin Mahmood [15542]
  Fatema Fouad A.Rahman [8114]
  Fatema M.Omar Ahmed [18063] died 13 Jun 2016
  Fatema Mohamed A.Majeed [3553]
  Fatema Mohamed A.Noor [4241]
  Fatema Mohamed Mahmood [1405]
  Fatema Mohamed Yaqob [2865]
  Fatema Nader M.Saleh [31309]
  Fatema Rashed Mohamed [8125]
  Fatemagoal M.Hadi Ahmed [5264] born 1931 died 10 Sep 2013
  Fathiya A.Rahman Rashed [4019]
  Fouad A.Rahman Rashed [8104] born 16 Dec 1956
  Ghada Adel M.Saleh [3065]
  Hadyah M.Saleh M.Omar [31307]
  Haifa Ahmed [33798]
  Haifa Ismail M.Hadi [13441]
  Hala Abdula Mohamed [29706]
  Hassan Hussain M.Amin [12489]
  Hussain M.Amin M.Hadi [5685]
  Isa Mohamed A.Noor [4251]
  Isa Noordeen M.Yousif [20868]
  Isa Suhail M.Arif [43148]
  Ismail M.Hadi Ahmed [13439] born 1944 died 2 Feb 2016
  Israa Hussain M.Amin [12492]
  Jamal Noordeen M.Yousif [20866]
  Kaltham Sultan Yousif [2431]
  Khalid A.Aziz M.Noor [15493]
  Khalid A.Moeen Mohamed [7431]
  Khalid Ahmed A.Rahman [8109]
  Khalid Ahmed Mohamed Yaqob [21275] born 2002
  Khalid Amer M.Arif [3480] born 15 May 2000
  Khalid Yousif M.Hadi [12355]
  Khalifa A.Rahman Suhail [43152]
  Khalifa Ebrahim Nader [42497]
  Khalifa Mohamed A.Majeed [5859]
  Khawla Naser M.Saleh [9566]
  Laith Yousif Ahmed Abdula [7802]
  Latiefa M.Ahmed Amin [35098]
  Laya Yousif Ahmed Abdula [7804]
  Layan Omar Naser [22072] born 29 Jun 2016
  Layla M.Amin M.Hadi [5683]
  Lulwa Yousif Mohamed [18027]
  M.Amin M.Hadi Ahmed [5263]
  M.Arif Mahmood Mahmood [13609]
  M.Hadi Ahmed Mahmood [22969]
  M.Noor Ahmed M.Sharif [35129]
  M.Saleh M.Omar Ahmed [13816] died 12 Feb 2014
  M.Yousif A.Rahman Khalil [20860]
  Mahmood Adel M.Arif [43143]
  Mahmood. [600]
  Manaf Noordeen M.Yousif [20857]
  Mara Mustafa [8661]
  Maram Amer M.Arif [3481] born 15 May 2000
  Mariam Hussain [30265]
  Mariam Mohamed A.Noor [7866]
  Mariam Nader M.Saleh [31311]
  Mariam Rashed Mohamed [8126]
  Mariam Tariq Ismail [8914] born 4 Nov 2005
  Marwa Adel M.Saleh [3063]
  Marwa Hussain M.Amin [12493]
  Mofida Mohamed A.Noor [4249]
  Mohamed A.Moeen Mohamed [7430] born 1992
  Mohamed A.Noor Mohamed [7872]
  Mohamed A.Rahman Rashed [8101]
  Mohamed Abdula Mohamed [29701]
  Mohamed Amer M.Arif [2415]
  Mohamed Ebrahim M.Yousif [22207]
  Mohamed Ismail M.Hadi [17092]
  Mohamed Khalid Yousif [22305]
  Mohamed Khalifa Mohamed [5830]
  Mohamed M.Rafea A.Rahman [4921] died 28 May 2004
  Mohamed Mahmood. [1487]
  Mohamed Naser M.Saleh [31319]
  Mohamed Noordeen M.Yousif [20867]
  Mohamed Suliman Mohamed [44027]
  Mohamed Yaqob Sultan [8303]
  Mohamed Yousif Mohamed [22209] born 9 Dec 2013
  Mohamed Yousif Mohamed [44025]
  Mona Mohamed A.Rahman [4190]
  Monawar Abdula Mustafa [6338]
  Muneera Mohamed A.Noor [7873]
  Nada ? [11156]
  Nada A.Monam Mohamed [21519]
  Nada Ebrahim M.Yousif [28271]
  Nada Ebrahim Mohamed [30604]
  Nader M.Saleh Mohamed (Dr.) [13817]
  Nafisa A.Rahman Abdula [2954]
  Najah M.Yousif A.Rahman [28724]
  Naser M.Saleh Mohamed [9565]
  Naser Omar Naser [39355] born 16 Sep 2018
  Nasreen Abdula Mustafa [17468]
  Nezam M.Yousif A.Rahman [20862]
  Noor A.Manan Mohamed [13436]
  Noor Abdula Ahmed [49676]
  Noor Abdula Ali [49528]
  Noor Ahmed A.Rahman [8112]
  Noor Ebrahim M.Yousif [28272]
  Noor Ebrahim Mohamed [30610] born 1997
  Noora Ahmed Mohamed [21273] born 19 Aug 2004
  Noordeen M.Yousif A.Rahman [20858] died 10 Apr 2018
  Omar A.Hakeem Mohamed [9245]
  Omar Ahmed A.Rahman [5861]
  Omar Naser M.Saleh [14671] born 9 Dec 1982
  Omar Suhail M.Arif [43147]
  Osama Adel M.Saleh [2647] born 18 Apr 1993
  Rashed Amer M.Arif [11158]
  Rashed Mohamed A.Majeed [5831]
  Rashed Mohamed A.Rahman [4252]
  Reem Adel M.Saleh [4425]
  Safiya Suhail M.Arif [38369]
  Salma Adel M.Saleh [3064]
  Salman A.Rahman Suhail [43151]
  Salman Abdula Mohamed [29703]
  Samar A.Rahman Rashed [8105]
  Samar A.Wahab Mohamed [28273]
  Sameer A.Rahman Rashed [42343]
  Saniya M.Saleh Mohamed [4903]
  Sara Ahmed A.Rahman [8110]
  Sara Hussain M.Amin [12491]
  Sara Mustafa Abdula [5329]
  Sara Noordeen M.Yousif [30701]
  Sediqa M.Hadi Ahmed [15456]
  Shahad Omar Naser [14672] born 29 Jul 2011
  Shahroban A.Gafoor [6794]
  Suhail M.Arif Mahmood [13610]
  Suliman Mohamed Yaqob [3251]
  Talal Tariq Ismail [8915] born 9 Feb 2002
  Talal Yousif Ahmed Abdula [7803]
  Tariq Ismail M.Hadi [8003]
  Tariq Suhail M.Arif [43160]
  Towfeq Mohamed M.Rafea [4926]
  Walid Yousif M.Hadi [22307]
  Yaqob Mohamed Yaqob [8307]
  Yousif A.Rahman [34977]
  Yousif Adel M.Saleh [4424]
  Yousif Ahmed Abdula [7805]
  Yousif Khalid Yousif [22306]
  Yousif M.Hadi Ahmed [12370]
  Yousif Mohamed Ebrahim [22208]
  Yousif Mohamed Yaqob [8304]
  Zainat M.Noor Ahmed [4242]
AL-BINALI
  Aamina Yahya Sulatan. [38922] born 16 Apr 2017
  Moza [6764]
  Sultan Yahya Sulatan [15635] born 26 Feb 2014
  Yahya Sulatan. [15600]
AL-BINFALAH
  Hassan Mohamed Hassan [9885] born 16 Jun 2009
  Khalid Mohamed Hassan [9426] born 6 Dec 2004
  Mariam Hassan Ali [4406]
  Mohamed Hassan Ali [8067]
  Shaikha Mohamed Hassan [11545] born 23 Jan 2014
AL-BINGADER
  Amina A.Rahman [19785]
AL-BINJERAN
  Ali Naser Mohamed [30525]
  Nada Jassim Mohamed [8002]
  Nayla Ali Naser [30753] born 27 Mar 2018
  Reem Ali Naser [30526] born 30 Jan 2016
AL-BINKHALIL
  Noora Khalifa Khalil [14663]
AL-BINMOHAMED
  A.Aziz Ayman Khalil [16465] born 2 Jun 2015
  A.Rahman Shawqi Ebrahim [14232]
  Abdula Hassan Khalil [9908] born 16 Jun 2010
  Ayman Khalil Ebrahim [7893]
  Aysha A.Rahman Shawqi [14234] born 7 Jan 2016
  Bayan Mohamed Shawqi [14233]
  Dana Hassan Khalil [14669] born 3 Mar 2013
  Ebrahim Hassan Khalil [11631] born 20 Nov 2008
  Hasna Khalil Ebrahim [12696]
  Hassan Khalil Ebrahim [9907]
  Khalil Ebrahim Mohamed [5458]
  Mohamed Shawqi Ebrahim [14231]
AL-BREAK
  A.Aziz Naser. [7335]
  Jawaher Naser [7336]
  Lulwa Naser [7334]
  Naser. [7137]
  Omar Naser. [7333]
AL-BUFALAH
  Noor Saleh Mohamed [49642] born 13 Mar 2017
  Saleh Mohamed saleh [49640]
AL-BUNIAH
  Haya Sadoon Mohana [18062] born 1 Jun 2016
  Sadoon Mohana. [18061]
AL-DAEI
  Meshari [48030]
  Naser Meshari. [48031]
AL-DAINI
  Aalaa Mahdi Omar [33796]
AL-DAWOOD
  Naima Saleh [29891]
AL-DEKAIL
  Haneen [6157]
AL-DOAY
  Amina [30651]
  Aysha Abdula Ebrahim [23093]
  Mariam Khalid Juma [18009]
  Moza Hassan Ahmed [2992]
  Noor Nabeel Juma [21789]
AL-DOSERY
  ? [34201]
  ? [46252]
  A.Aziz Hassan A.Aziz [39357] born 25 Dec 2018
  Aamina [44760]
  Abdula Isa Abdula [45215]
  Ahmed Isa Abdula [45216]
  Ali Juma. [26465]
  Fahad Ali Juma [26466] born 21 Jun 2017
  Hamad Rabia Hamad [4505]
  Hassan A.Aziz. [23801]
  Isa Abdula [11408]
  Khulood Khalifa Moosa [15566]
  Latiefa Hamad Rabia [6176] born 16 Jan 2008
  Maha Hassan A.Aziz [23797] born 25 Jan 2015
  Mahra Hassan A.Aziz [23799] born 25 Jan 2015
  Mariam [13909]
  Mohamed Hamad Rabia [7896] born 1 Jul 2013
  Muneera Hassan A.Aziz [23798] born 19 Apr 2016
  Najla [15157]
  Rabia Hamad Rabia [6175]
  Salma Isa Abdula [45217]
  Talal Isa Abdula [11409]
AL-DOWAISAN
  Noor [15141]
AL-EBRAHIM
  Eman Jassim [15062]
AL-ENIZI
  ? [47994]
  Abdula Khalid [32388]
  Faisal Khalid [32387]
  Jarah ? [47995]
  Khalid. [36725]
  Lulwa Henyan [15467]
  Maha [9691]
  Reyam Khalid [32386]
  Wafa Farhan Menahi Aloqab [46269]
AL-ENJAWI
  Jamal A.Majeed [29012]
  Sama Jamal A.Majeed [29013] born 27 Nov 2013
AL-ESSA
  ? A.Razaq Saad [42308]
  Faisal Yousif Shmlan [38578]
  Isa Yousif Shmlan [38577]
  Ismail Mubarak Ismail [37187]
  Mubarak Ismail Mubarak [15080] born 25 Dec 1984
  Tariq Yousif Shmlan [38576]
  Yasmeen Yousif Shmlan [38574]
  Yousif Shmlan. [10907]
AL-FADHEL
  ? [22565]
AL-FAHAIM
  Khalid. [11622]
AL-FAIHANI
  Dana Ebrahim [28319]
  Ebrahim Mohamed Saeed [28315]
  Mariam Ebrahim [28316]
  Moath Ebrahim [28320]
  Mohamed Ebrahim [28317]
  Musaab Ebrahim Mohamed [28318]
AL-FARIS
  A.Rahman [17553]
  Fatema A.Rahman [15059] died 6 Jan 2015
AL-FATHEL
  Abdula Ahmed [33789] died 2015
  Adnan Ahmed. [33791]
  Ahmed. [33786]
  Hassan Ahmed [33788]
  Mansor Ahmed [33787]
  Salman Ahmed [33790]
AL-FAYIZ
  Abdula. [44953]
AL-FERYAN
  Nouf [32528]
AL-FETAHI
  Dana Mohamed. [15281]
  Mohamed. [3254]
  Noor Mohamed. [3903] born May 2001
AL-GAOUD
  Abdula Ahmed A.Karim [15483]
  Abdula Ahmed Mohamed [7154]
  Abdula Yousif [1872]
  Ahmed A.Karim. [15482]
  Ahmed Abdula Ahmed Mohamed [7344]
  Ahmed Mohamed Ahmed [7124]
  Ali Ahmed Mohamed [7159]
  Aysha Ahmed Abdula [28148]
  Aysha Mohamed Ahmed [7121]
  Dana Ahmed A.Karim [15485]
  Fatema Abdula Ahmed [7345]
  Fatema Abdula Yousif [1873]
  Fatema Ahmed A.Karim [15484]
  Fatema Mohamed Ahmed [7123] died 20 Jul 2018
  Hind Abdula Ahmed [7343]
  Latiefa Abdula Sharafdeen [7318]
  Mariam Ali Ahmed [7218]
  Mohamed Abdula Yousif [1874]
  Mohamed Ahmed Mohamed [7160]
  Mona Ahmed Mohamed [7140]
  Noora Ahmed Mohamed [7161]
  Wosam A.Rahman Mohamed [7167]
AL-GHAWAS
  Eman Shory [8107]
  Maysa Shory [4018]
  Shory [8106]
  Yousif Shory [8108]
AL-GHAWI
  Shayma Jamal [13158]
AL-GHAZAL
  Abdula. [28340]
AL-GHURAIR
  Aamina Faisal [28334]
  Abdula Faisal [28332]
  Asma Faisal [28331]
  Bader Faisal [28333]
  Faisal. [38050]
  Hassan Mohamed Ahmed [33048]
AL-GZZAZ
  Fatema Yousif Ahmed [14214]
AL-HAADI
  Latiefa [32363]
AL-HADAD
  Raghda [22497]


No Surname, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

A.AAL-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ANSARI, AL-ANSARI-AL-BALOCHI, [AL-BALOCHI-AL-HADAD], AL-HAIDOS-AL-JOWDER, AL-JOWDER-AL-KHAN, AL-KHAN-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-MAHMOOD, AL-MAHMOOD-AL-MEER, AL-MEER-AL-MUTAWA, AL-MUTAWA-AL-SAAD, AL-SAAD-AL-SHAIKH, AL-SHAIKH-ARAFA, ARSHI-AUBAIDAN

Table of Contents | Surnames | Name List

This Website was Created 7 Oct 2020 with Legacy 9.0 from MyHeritage; content copyright and maintained by families@alkooheji.com